El Yin Yang és una lògica dialèctica que explica les relacions, patrons i canvis; com funcionen unes coses en relació a les altres dins del propi univers. És un sistema de pensament que veu totes les coses com a part d’un tot i res es pot aïllar. Aquest sistema era súper important i essencial per sobreviure, perquè sense observar i entendre com funciona la naturalesa, no era possible sobreviure. És per això que el coneixement de la forma de la vida comença amb la imatge d’una muntanya que rep la llum del Sol.

Un costat d’aquesta muntanya té llum, com una solana, i l’altre costat no té llum, com una obaga. Segons els dibuixos, el yin significa la part d’una muntanya en ombra i el yang significa la part d’una muntanya amb Sol. Molta gent pensa que yin i yang són dues coses individuals; per exemple dient que alguna cosa és yin i punt o alguna cosa és yang sense més. La veritat és que no podem dir això perquè el yin no existeix fora del yang i el yang no existeix fora del yin. Recordeu, és la mateixa muntanya, la mateixa forma de la vida, amb una relació de dos costats. A més aquesta relació es transforma constantment en funció de la posició del Sol, com la teoria del yin yang.

Els patrons, de la mateixa manera que les relacions, estan en contínua evolució i el sistema del yin yang ajudava els taoistes a adaptar-se als canvis. Els agricultors d’aquell temps necessitaven entendre-ho per tenir una comprensió profunda de quan, com i per què cultivar i podar els seus cultius. Havien d’entendre això per sobreviure.

yinyang photo

 

 

 

 

 

 

陰 

陽 

Yīn

Yáng

Fred

Calor

Descans

Acció

L’habilitat de respondre

Respondre

Energia Potencial

Energia Cinètica

Pasivitat

Activitat

Foscor

Claredat

Interior

Exterior

Descens

Ascens

Introversió

Extroversió

Hibernació

Creixement

Aquestes qualitats només funcionen si es comparen els dos símbols. La filosofia i ciència del yin i el yang és l’observació d’uns fenòmens en relació amb d’altres. És a dir que el yin i el yang en els exemples dels dibuixos no existirien fora de la interacció entre el Sol i la muntanya. El yin i yang és una relació constant entre la interacció del fenomen de la vida.