La Farmacopea de la Medicina Tradicional Xinesa: 中药学

 

Les fórmules medicinals: Les infusions són complexos, ben dissenyats, que poden contenir un gran nombre de parts de plantes, parts d’animals, criatures del mar, petxines, minerals o peces de fruita. La majoria de les fórmules utilitzades contenen parts de plantes, incloent arrels, fulles, flors i branques. Les fórmules estan dissenyades sobre la base de la presentació i diagnòstic del pacient, així com l’entorn del mateix i de la seva predisposició. Les funcions de les fórmules i els components es classifiquen per sabors i temperatura. La resposta fisiològica a una herba, arrel, mineral, flor, etc, depèn d’aquests dos pilars molt importants de les fórmules medicinals xineses; el gust i la temperatura. Els sabors, segons el Huangdi Neijing seu Wen o simplement el Neijing, són: acres, dolços, amargs, àcids i insípids. Les temperatures, segons la mateixa font clàssica, són: calenta, freda, tèbia, fresca i natural. La majoria d’aquests conceptes, si no tots, s’assemblen bastant per a una persona que no hagi estudiat la medicina tradicional xinesa; però, aquestes no són més que paraules per descriure les respostes fisiològiques d’aquests elements medicinals. La interpretació dels antics sobre el que danya el cos o com els desequilibris podrien afectar era una manera de descriure les respostes fisiològiques que van trobar en els elements medicinals. A partir d’aquí, van preparar els seus compostos d’una manera determinada (els químics antics) creant una harmonització dins el cos dels pacients. Un exemple molt petit però útil és una de les respostes físiques, expressives i fisiològiques en menjar alguna cosa picant o acre. El pacient pot començar per generar calor a la regió del cap, la gola o l’estómac; podria ventilar-la boca, o beure un got d’aigua freda, o podria començar a suar per sobre del front, i de vegades quan es consumeix en abundància he vist que algunes persones tenen trastorns de diarrea. Algunes o totes aquestes respostes poden sonar conegudes si alguna vegada s’ha menjat picant. Acre és un gust pels elements medicinals xinesos que es diu que és capaç de moure i dispersar. El sabor dolç té la capacitat de construir, alentir i harmonitzar. El gust amarg ajuda a drenar, assecar i fer ferma l’estructura. El sabor àcid tendeix fomenta la capacitat de reunir i astringir. I el gust insípid la de transcendir a i crear flux. Aquestes “característiques” dels diferents sabors són traduccions del Neijing, i encara que aquest ús del llenguatge castellà no és comú, el significat de l’arrel subjacent dels caràcters xinesos s’ha estudiat i utilitzat en els tractaments de les cultures durant milers d’anys. És a dir que, tot i que la nomenclatura de la medicina xinesa pot semblar completament aliena i estranya (que ho és per a molts), el valor i l’eficàcia està, però, ben investigat i demostrat. Fórmules medicinals com una forma de tractament tenen diverses maneres de preparació, sent el més comú a la Xina una infusió bullida de 30 minuts a una hora i consumit com una beguda d’1 a 3 vegades al dia de mitjana. No obstant això, com la majoria de la gent en el món occidental no està molt acostumada a beure aquestes infusions desagradables ni al procés de preparació que requereix molt de temps, la manera més comú és el de les pastilles. Segons l’opinió de molts metges, tant a la Xina com a Occident, les pastilles són notablement menys eficaços, menys potents i no tan versàtils com les infusions medicinals bebibles. La meva opinió sobre això és que si el pacient és completament advers a preparar i beure la infusió medicinal, tenint la fórmula en forma de pastilles és millor que res; però jo també prefereixo les infusions bebibles. Els grànuls són una manera que tendeix a ser popular entre alguns pacients que no els importa el sabor de les infusions medicinals, però que no tenen temps per preparar-; són grànuls deshidratats de la infusió de líquid que es pot dissoldre en aigua. Altres formes que sovint no es troben en occident són injeccions, pegats, ‘congees’ o sopes d’arròs aigualit lentament cuites. Cada forma de tractament té el seu propi benefici específic en comparació amb els altres, per exemple els rentats són infusions només per a ús extern en comparació amb les injeccions que són per al tractament ràpid en casos extrems. Com apunt final, i molt important de fet, és el nombre d’hores que un metge de medicina tradicional xinesa (EUA i la Xina) ha d’estudiar i investigar les fórmules a base d’herbes perquè estiguin molt ben compensades en comparació amb el nombre d’hores que un estudiant de medicina occidental ha d’estudiar la farmacologia, l’habilitat de prescriure aquests fàrmacs i les interaccions entre medicaments. Els professionals de la medicina tradicional xinesa aprenen els dos: la farmacopea de la medicina tradicional xinesa i la farmacopea de la medicina al·lopàtica. Per descomptat els estudiants que estudien medicina tradicional Xina han d’estudiar la farmacopea de la medicina tradicional xinesa de manera molt més extensa que la medicina al·lopàtica. No obstant això, en el currículum d’estudis de la medicina tradicional xinesa, els estudiants definitivament han d’aprendre i entendre la farmacologia a nivell de la química, la patologia i, especialment, a les interaccions entre medicaments i els elements de medicina tradicional Xina. És evident que, en considerar-se a si mateix un professional de la medicina, ha de poder col·laborar amb tots els altres metges que ajuden el pacient a aconseguir l’equilibri i la bona salut, i per tant comprendre els altres mètodes exercits possiblement per ajudar al pacient, inclosos els medicaments farmacèutics. Per descomptat que no tots els professionals de la medicina tradicional xinesa utilitzen totes les eines disponibles a la seva disposició; alguns professionals no poden sentir-se còmodes prescrivint una fórmula de medicina tradicional xinesa, igual que alguns dels doctors occidentals no poden sentir-se còmodes utilitzant totes les eines a la seva disposició. Les infusions medicinals, quan es prescriuen correctament i cada infusió prescrita és personalitzada per a cada pacient, resulten increïblement eficaços en el tractament de les desharmonies i els desequilibris, tant en el símptoma com a l’arrel de la malaltia.

Las fórmulas medicinales: Las infusiones son complejos, bien diseñados, que pueden contener un gran número de partes de plantas, partes de animales, criaturas del mar, conchas, minerales o piezas de fruta. La mayoría de las fórmulas utilizadas contienen partes de plantas, incluyendo raíces, hojas, flores y ramas. Las fórmulas están diseñadas en base a la presentación y diagnóstico del paciente, así como el entorno del mismo y a su predisposición. Las funciones de las fórmulas y los componentes se clasifican por sabores y temperatura. La respuesta fisiológica a una hierba, raíz, mineral, flor, etc, depende de estos dos pilares muy importantes de las fórmulas medicinales chinas; el sabor y la temperatura. Los sabores, según el Huangdi Neijing Su Wen o simplemente el Neijing, son: acres, dulces, amargos, ácidos e insípidos. Las temperaturas, según la misma fuente clásica, son: caliente, fría, tibia, fresca y natural. La mayoría de estos conceptos, sino todos, se parecen bastante para una persona que no haya estudiado la medicina tradicional china; sin embargo, estas no son más que palabras para describir las respuestas fisiológicas de estos elementos medicinales. La interpretación de los antiguos sobre lo que daña el cuerpo o cómo los desequilibrios podrían afectarlo era una manera de describir las respuestas fisiológicas que encontraron en los elementos medicinales. A partir de ahí, prepararon sus compuestos de una manera determinada (los químicos antiguos) creando una armonización dentro del cuerpo de los pacientes. Un ejemplo muy pequeño pero útil es una de las respuestas físicas, expresivas y fisiológicas al comer algo picante o acre. El paciente puede empezar por generar calor en la región de la cabeza, la garganta o el estómago; podría ventilarse la boca, o beber un vaso de agua fría, o podría empezar a sudar por encima de la frente, y a veces cuando se consume en abundancia he visto que algunas personas tienen trastornos de diarrea. Algunas o todas estas respuestas pueden sonar conocidas si alguna vez se ha comido picante. Acre es un sabor para los elementos medicinales chinos que se dice que es capaz de mover y dispersar. El sabor dulce tiene la capacidad de construir, ralentizar y armonizar. El sabor amargo ayuda a drenar, secar y hacer firme la estructura. El sabor ácido tiende fomenta la capacidad de reunir y astringir. Y el sabor insípido la de permear y crear flujo. Estas “características” de los distintos sabores son traducciones del Neijing, y aunque este uso del lenguaje castellano no es común, el significado de la raíz subyacente de los caracteres chinos se ha estudiado y utilizado en los tratamientos de las culturas durante miles de años. Es decir que, aunque la nomenclatura de la medicina china puede parecer completamente ajena y extraña (que lo es para muchos), el valor y la eficacia está, sin embargo, bien investigado y demostrado. Fórmulas medicinales como una forma de tratamiento tienen diversos modos de preparación, siendo el más común en China una infusión hervida de 30 minutos a una hora y consumido como una bebida de 1 a 3 veces al día de promedio. Sin embargo, como la mayoría de la gente en el mundo occidental no está muy acostumbrada a beber estas infusiones desagradables ni al proceso de preparación que requiere mucho tiempo, el modo más común es el de las pastillas. En opinión de muchos médicos, tanto en China como en occidente, las pastillas son notablemente menos eficaces, menos potentes y no tan versátiles como las infusiones medicinales bebibles. Mi opinión sobre esto es que si el paciente es completamente adverso a preparar y beber la infusión medicinal, teniendo la fórmula en forma de pastillas es mejor que nada; sin embargo yo también prefiero las infusiones bebibles. Los gránulos son un modo que tiende a ser popular entre algunos pacientes que no les importa el sabor de las infusiones medicinales, pero que no tienen tiempo para prepararlo; son gránulos deshidratados de la infusión de líquido que se puede disolver en agua. Otras formas que a menudo no se encuentran en occidente son inyecciones, parches, ‘congees’ o sopas de arroz aguado lentamente cocidas. Cada forma de tratamiento tiene su propio beneficio específico en comparación con los demás, por ejemplo los lavados son infusiones sólo para uso externo en comparación con las inyecciones que son para el tratamiento rápido en casos extremos. Una última nota, y muy importante de hecho, es el número de horas que un médico de medicina tradicional china (EEUU y China) debe estudiar e investigar las fórmulas a base de hierbas para que estén muy bien compensadas ​​en comparación con el número de horas que un estudiante de medicina occidental debe estudiar la farmacología, la habilidad de prescribir estos fármacos y las interacciones entre medicamentos. Los profesionales de la medicina tradicional China aprenden los dos: la farmacopea de la medicina tradicional China y la farmacopea de la medicina alopática. Por supuesto los estudiantes que estudian medicina tradicional China deben estudiar la farmacopea de la medicina tradicional China de manera mucho más extensa que la medicina alopática. Sin embargo, en el currículo de estudios de la medicina tradicional China, los estudiantes definitivamente deben aprender y entender la farmacología a nivel de la química, la patología y, especialmente, a las interacciones entre medicamentos y los elementos de medicina tradicional China. Es evidente que, al considerarse a sí mismo un profesional de la medicina, debe ser capaz de colaborar con todos los otros médicos que ayudan al paciente a lograr el equilibrio y la buena salud, y por lo tanto comprender los otros métodos ejercidos posiblemente para ayudar al paciente, incluidos los medicamentos farmacéuticos. Por supuesto que no todos los profesionales de la medicina tradicional China utilizan todas las herramientas disponibles a su disposición; algunos profesionales no pueden sentirse cómodos prescribiendo una fórmula de medicina tradicional China, al igual que algunos de los doctores occidentales no pueden sentirse cómodos usando todas las herramientas a su disposición. Las infusiones medicinales, cuando se prescriben correctamente y cada infusión prescrita es personalizada para cada paciente, resultan increíblemente eficaces en el tratamiento de las desarmonías y los desequilibrios, tanto en el síntoma como en la raíz de la enfermedad.